Till dig som leverantör
 

För att förenkla er hantering av fakturor erbjuder vi tjänsten att skicka e-faktura istället för pappersfaktura, vilket också bidrar till att minska belastningen på miljön.

Skicka din e-faktura till:
invoice.5562929322@kollektor.no

Pappersfaktura? Skicka till:
Norva24 Miljöhantering AB
PG 1545
737 84 Fagersta


Till dig som kund
 

Vi kan erbjuda er att ta emot e-faktura från oss genom vår samarbetspartner Pagero.


- Hur börjar man ta emot e-faktura från Norva24 Miljöhantering?

1. Om ni redan använder Pageros e-fakturatjänster:
Lägg till Norva24 Miljöhantering AB i ert leverantörsregister.  

2. Om ni har en annan tjänsteleverantör än Pagero för era e-fakturatjänster:
Kontakta er tjänsteleverantör för att beställa routing.


Kan ni inte ta emot e-fakturor?


Norva24 Miljöhantering erbjuder även PDF-faktura via e-post.  
Kontakta Anna Wretling på 044-780 19 53 eller e-post: anna.wretling@norva24.se.

Om ni ännu inte har någon lösning för att ta emot e-fakturor:
Kontakta Pagero för information om deras olika e-fakturatjänster. Skicka era kontaktuppgifter till Pagero via www.pagero.se/intresseanmalan så kontaktar de er. Ni kan också kontakta Pagero på telefon 031-730 88 30 eller e-post: info@pagero.com.

 

 

 

 

 

Vad är en e-faktura?


En e-faktura är en faktura som är digital från det att den skapas i ekonomi- eller affärssystemet av utställaren tills den tas emot, behandlas och arkiveras hos mottagaren. En e-faktura är med andra ord elektronisk under hela sin livstid. En del företag skickar fakturor i PDF-faktura via e-post. Dessa fakturor scannas eller skrivs sedan ut på papper av mottagaren för att därefter registreras i reskontran. Detta är inte en e-faktura eftersom den inte är elektronisk under hela sin livstid.