Kontakta oss

VI HAR JOUR DYGNET RUNT!

Kristianstad
044-780 19 50

Växjö
0470-73 85 00

Hässleholm
0451-82 077

Torrsugning – grävsugning

Det är bara fantasin och dimensionen på slangarna som avgör vilka uppdrag vi kan åta oss. Med hjälp av högeffektiv sug- och blåsteknik hanterar vår grävsug torrt material i miljöer och situationer där andra lösningar är omöjliga eller för dyra.


Malmberg torrsugning


Snabbt och utan spill

Sten, sand, cement, kalk, spån, lera, spannmål, taksingel, betongrester, tegelsten, mögelskadat avfall, stenullsavfall, asbest och annat miljöfarligt avfall avlägsnas snabbt och utan spill med grävsugen. Transport av farligt avfall (ADR) och den dokumentation som krävs sköter vi också.

Karakterisering av avfall

Avfall som inte ingår i abonnemang för hushållsavfall måste beskrivas, det vill säga karakteriseras. Den som producerat avfallet ansvarar för att karakteriseringen är rätt. Behöver du provning av avfall ordnar vi det. Vi sköter kontakten med ackrediterat laboratorium och servar dig med resultatet.

Vi svarar när du ringer!

Malmberg Miljöhantering, kontakt, spolbil , jour

Stefan Olsson, Driftledare
Mail: stefan.olsson@norva24.se
Tel: 044 - 780 19 55

Mikael Håkansson, Driftledare (Växjö)
Mail: mikael.hakansson@norva24.se
Tel: 0470 - 73 85 00

Malmberg Miljöhantering - Kim Rosendal

Kim Rosendal, Driftledare
Mail: kim.rosendal@norva24.se
Tel: 044 - 780 19 52

Johan Stenberg, Driftledare
Mail: johan.stenberg@norva24.se
Tel: 044 - 780 19 66

Anna Wretling, Administratör 
Mail: anna.wretling@norva24.se
Tel: 044 - 780 19 53

Mikael Persson, VD
Mail: mikael.persson@norva24.se
Tel: 044 - 780 19 51