Kontakta oss

VI HAR JOUR DYGNET RUNT!

Kristianstad
044-780 19 50

Växjö
0470-73 85 00

Hässleholm
0451-82 077

Vi tömmer och besiktigar din olje- och fettavskiljare
 

Besiktning olja/fett avskiljare

Tömning av olje- och fettavskiljare

Att tömma en avskiljare på bästa sätt ställer krav på personen som tömmer och utrustningen som används. Vår tömningspersonal är erfarna och godkända för att tömma olje- och fettavskiljare och använder modern och smidig utrustning. Avfallet tas omhand och hanteras på ett miljösäkert sätt. 


Besiktning av olje- och fettavskiljare

Visste du att oljeavskiljningsutrustning måste besiktigas med regelbundna intervaller? Varje kommun har bestämmelser vad som ska kontrolleras vid dessa besiktningar. Normen som vanligtvis följs är SS-EN 858-2. Vi erbjuder besiktning för alla typer verksamheter som avskiljer olja. Det kan vara verkstäder, tvättinrättningar, bensinmackar och industrier med processvatten. Även 5-års besiktning görs av äldre oljeavskiljare. 

Ackreditering - besiktning av oljeavskiljare
Via Swedac är vi ackrediterade som kontrollorgan för besiktning av oljeavskiljare. Vi lämnar alltid utförlig dokumentation av förloppet.  Typ av kontroll: Femårskontroll av oljeasvkiljarsystem. Kravspecifikation: SS-EN 858-2.
 

                                                       

                                                 Dokument - Ackreditering Swedac 

Vi svarar när du ringer!

Malmberg Miljöhantering, kontakt, spolbil , jour

Stefan Olsson, Driftledare
Mail: stefan.olsson@norva24.se
Tel: 044 - 780 19 55

Mikael Håkansson, Driftledare (Växjö)
Mail: mikael.hakansson@norva24.se
Tel: 0470 - 73 85 00

Johan Stenberg, Driftledare
Mail: johan.stenberg@norva24.se
Tel: 044 - 780 19 66

Malmberg Miljöhantering - Kim Rosendal

Kim Rosendal, Driftledare
Mail: kim.rosendal@norva24.se
Tel: 044 - 780 19 52

Anna Wretling, Administratör 
Mail: anna.wretling@norva24.se
Tel: 044 - 780 19 53

Mikael Persson, VD
Mail: mikael.persson@norva24.se
Tel: 044 - 780 19 51