MALMBERG MILJÖHANTERING UTVECKLAS MED NYA ÄGARE
 
Norva24 AB har den 2021-06-17 förvärvat 100% av aktierna i Malmberg Miljöhantering AB, org. nr 556292-9322.
Norva24 är Nordens ledande aktör inom slamsugning, högtrycksspolning och rörtjänster (UIM, Underground Infrastructure Maintenance). Norva24 består av lokalt ledande företag som förenar det mindre företagets snabbhet och lokala förankring med det stora Norva24 gruppens bredd och styrkor.
 
Norva24 Miljöhantering AB kommer att fortsätta som ett eget bolag inom Norva24 koncernen. Idag bedriver Norva24 verksamheter i Sverige, Norge, Danmark samt Tyskland inom samma affärsområden som Norva24 Miljöhantering AB.
För våra kunder, leverantörer och samarbetspartners innebär förändringen inget mer än att Norva24 Miljöhantering AB får en stark fokuserad ägare som har samma ambition att fortsätta leverera tjänster med mycket hög kvalitet och tillgänglighet som tidigare. Norva24 Miljöhantering AB kommer även fortsättningsvis ha sin bas i Kristianstad och Växjö, inklusive etableringen i Glimåkra - med samma verksamhetsområde som tidigare.
 
Norva24 Miljöhantering AB kommer fortsätta att drivas med Mikael Persson som VD och med samma personal som tidigare.