Vi tecknar fyraårigt avtal med ABK

Vi tecknar fyraårigt avtal med ABK

Ramavtalet omfattar spolning, filmning, slamsugning och relining. 

Miljövänlig avloppsspolning

Miljövänlig avloppsspolning

Våra recyclingbilar spolar med återvunnet vatten - för ett hållbart kretslopp och för att värna om vårt värdefulla vatten. 

Referensuppdrag:

Referensuppdrag:

Med hjälp av sug- och blåsteknik förflytta cirka 650 ㎥ bärarmaterial in i bassänger på ett reningsverk.